lördag 28 maj 2011

Det här är Grannstöd Huddinge

Grannstöd Huddinge är sedan våren 2012 en registrerad ideell förening med syfte att vara en brotts- och skadeförebyggande verksamhet som bygger på att frivilliga deltagare, under ledning av den lokala polisen, patrullerar av boendeområden. Det sker huvudsakligen vardagar och under dagtid inom en större region. Verksamheten bedrivs både genom fotpatrullering och med hjälp av bil.

Verksamheten har bedrivits sedan 2004, i en något mindre formell organisationsform och då främst i Huddinges östra kommundelar, där 90 % av deltagarna är bosatta. Under de gångna åren har vi haft hjälp av den bil som försäkringsbolaget Folksam tillhandahållit. Övriga kostnader, såsom drivmedel, mobiltelefon, trycksaker, porto m.m., har finansierats med sponsorintäkter från fastighetsägare, villaägarföreningar, företag och privatpersoner. Efter önskemål från kommunen och Folksam utökades verksamhetsområdet i februari 2012 till Segeltorp med omnejd, med målsättning att på sikt omfatta hela Huddinge .

Under 2012 har dessvärre stora förändringar skett i verksamhetens ekonomi, då Folksam bestämde sig för att dra sig ur verksamheten per sista mars. Det innebar att de 11 bilar som Folksam bekostat i Storstockholm då skulle återlämnas. Utan fordon är det nästan omöjligt att bedriva en meningsfull verksamhet, därför har stora ansträngningar gjorts för att hitta en ny finansiering. För att klara den närmaste tiden, använder vi f.n. en begagnad VW Golf vi fått från en av våra sponsorer. Förhoppningsvis ska den fungera för oss tills vi hittat en mer långsiktig lösning. Under tiden har vi, för att "förlänga livet" på vårt nuvarande fordon, tvingats återgå till att endast patrullera de östra kommundelarna.